Regulamin i warunki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROPAGANDA

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną.
 2. Właścicielem Sklepu jest: Fundacja Propaganda z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 11/1, 00-372 Warszawa, NIP: 545-245-37-49, tel. +48 22 670 12 02, adres email: info@prpgnd.net.
 3. Towary wystawione na stronie Sklepu są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2 Płatności

 1. Ceny podane na aukcjach wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) zwykłym przelewem,
  b) kartą kredytową/debetową,
  c) za pośrednictwem serwisu PayPal,
  wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie sklepu bądź w emailu przesłanym do Klienta.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§3 Wysyłka towaru

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego za pośrednictwem formularza "sposób dostawy".
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w formularzu "twój koszyk".
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje dokonywane przez Konsumenta w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) i rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas wadliwego towaru (odesłanego przez klienta).
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 4. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie, towar zostanie wymieniony na nowy.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sklep nie odbiera przesyłek przesłanych za pobraniem.

§6 Ochrona prywatności

 1. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2015 r.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego.

Dane kontaktowe:

FUNDACJA PROPAGANDA
ul. Foksal 11 lok. 1
00-372 Warszawa
NIP: 545-245-37-49

Numer konta:
IBAN PL 68 1090 2851 0000 0001 2400 5433
SWIFT: WBKPPLPP